Home

 
Main Menu
Passes

 


 

 

KUITWA KAZINI WAKAGUZI WASAIDIZI

Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, anawatangazia wafuatao waliofaulu usaili wa
kujaza nafasi ya Mkaguzi Msaidizi wa Uhamiaji (Assistant Inspector of Immigration) wanatakiwa
kuripoti Makao Makuu ya Idara ya Uhamiaji, Mtaa wa Loliondo Kurasini, Dar es Salaam tarehe
29 Julai 2014, saa 2:00 asubuhi. FUATA UKURASA HUU .

KUITWA KAZINI KONSTEBO NA CORPORAL


Kamishna Mkuu wa Uhamiaji anawatangazia wafuatao kuwa wamefaulu usaili wa kujaza nafasi za Konstebo na Koplo wa Uhamiaji (Constable and Corporal of Immigration Services) hivyo wanatakiwa kuripoti Makao Makuu ya Idara ya Uhamiaji Mtaa wa Loliondo – Kurasini , Dar es salaam tarehe 06/08/2014 saa 2.00 asubuhi.
Aidha wahusika wote wanaelekezwa kufika kwa wakati wakiwa na vyeti halisi vya masomo na vya kuzaliwa. Wasailiwa ambao majina yao hayamo kwenye orodha hii wanajulishwa kuwa hawakufanikiwa.

click here.

 

Others
News and Events
Photo Gallery
Breaking News
Dear Visitors, Please keep on visiting this site for the Breaking News from the Ministry of Home Affairs and Immigration Services Department!

Immigration

 Copyright 2011 Immigration Services Department of Tanzania. All Rights Reserved.